ที่บารมีน์-แม่แก้ว กลับไปอยู่บ้านป๊ะป๋าโยชิโอที่ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศครอบครัวสวยมากมาย

ณเดชน์

ที่บารมีน์ บินไปประเทศญี่ปุ่นกับ แม่แก้ว เลิศเครือญาติทางฝั่ง พ่อโยชิโอ คูกิไม่ยะ เลิศหลุมฝังศพคุณลุง เป็นน่าที่ประทับใจมาก