บอล กฤษณะ ก่อสร้างบ้านต้นไม้ให้ น้องดิสนีย์ เสร็จแล้วน่าอยู่มากมาย

บอล

หากแม้จะเลิกราเซ็นใบหย่ากันแล้ว แต่ว่าสำหรับคู่ของ อุ้ม ลักขณา กับอดีตกาลผัว บอล กฤษณะ ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจบิดามารดา