หน้าจอย บียอนด์ – แหวดศรี เปิดใจข้างหลังแจ้งเหตุ ถูกเฮฮาดังดุกราดไล่ออกจากงาน

บียอนด์

หน้าจอย บียอนด์ กับ แหวดศรี เปิดใจข้างหลังขบขันดังด่าทอกราด ไล่ออกจากงาน ทำให้ขายหน้าขายตา จนถึงเอาการถึงที่สุด