ฝันดี-ฝันเด่น กับสมญานาม ฝาแฝดแดนนรก เปิดเผยความมีชื่อเสียงในสมัยก่อนรับทราบได้จากเงินในเช็ค

ฝันดี-ฝันเด่น

ในสมัย 90s เป็นสมัยที่ศิลปินชอบมีความเข้าใจหลายด้านยกตัวอย่างเช่นการร้องเพลง หรือการแสดง รวมทั้งหนึ่งในศิลปินมากเรื่อง