ครบรอบ 8 ปี! อัปเดตตอนนี้ของ วัวลอน จากว่าที่แชมป์โลกสู่ผู้ทุพพลภาพทางสมอง

วัวลอน

เพิ่งจะครบรอบ 8 ปี ไปใหม่ๆตั้งแต่แมื่อจุดเริ่มแรกช่วงวันที่ 17 ต.ค. 2015 สำหรับเรื่องน่าห่อเหี่ยวใจของ “พริชาร์ด วัวลอน”