หนิง ปณิตา เปิดเผยแหวนเพชรเม็ดโต น้องณิริน ได้เป็นของขวัญจากย่า

หนิง ปณิตา

นอกเหนือจากการที่จะช่างพูดช่างจาแล้ว ยังสร้างความเอ็นดูให้กับคนแก่ได้เมตตาอยู่ตลอด สำหรับ น้องณิริน บุตรสาวของ หนิง ปณิตา