อิงฟ้า-ชาล็อต เล่าอีกทั้งน้ำตา เปิดเผยวันที่ห่วยแตกที่สุด จนถึงไม่ต้องการที่จะอยู่ในจุดนี้

อิงฟ้า-ชาล็อต

อิงฟ้า เปิดเผยเป็นคนคิดเยอะแยะ จำเป็นต้องหามกับความมุ่งมาด ชาล็อต หลั่งน้ำตาเปิดเผยวันที่ห่วยแตกที่สุด เคยไม่ต้องการที่จะอยู่ในจุดนี้