อุ้ม เห็นใจลูกเจ็บไข้ก่อนท่องเที่ยว น้องดิสนีย์ ติดเชื้อไวรัสตัวใหม่ หากเชื้อลงปอดอันตราย

อุ้ม

เจ็บไข้อีกแล้ว น้องดิสนีย์ บุตรสาวที่รักของ แม่อุ้ม ลักขณา จำเป็นต้องแอดไม่นรักษาตัวที่โรงหมอเป็นการด่วน ข้างหลังตรวจเจอติดเชื้อโรค