รักเงียบแม้กระนั้นฟิน เต้ย จรินทร์พร ยังหวาน เจโต ส่งดอกไม้ช่อโตให้

เต้ย

เต้ย จรินทร์พร ความรักยังผ่องใสกับ เจโต ผู้กำกับคนเก่ง ดังเดิม ปัจจุบันข้างชายส่งดอกไม้ช่อโตเป็นอันมากจิตใจละครออนแอร์