ภาพปัจจุบัน เอส กันตวงศ์วาน ซูบผอมลงแต่ว่ามองแจ่มใสแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

เอส

เรียกว่าผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับดารานำชายชายหนุ่ม เอส กันตพงศ์พันธุ์ ข้างหลังเข้าผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกกระแสไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ