ไอซ์ ปรีชญา โพสต์แรกบอกจะสู้ถัดไป วันนี้ทราบแล้วมีคู่รักอยู่รอบกาย

ไอซ์ ปรีชญา เข้าโรงพยาบาล

ไอซ์ ปรีชญา โพสต์แรกข้างหลังออกมาจากโรงหมอ บอกจะสู้ต่อ เข้าใจแล้วมีคู่รักอยู่รอบกาย ขอบคุณมากทุกคนจากจิตใจ